Dresden, Vācija

- Bagāta vēsture, notikumi un daudz ko redzēt un darīt