Kordovas gadatirgus festivāls, Kordoba Spānijā

2021. gada maijs atcelts